Ciklidi

Zoo ViliNovosti
Vieja synspila dolazi iz Srednje Amerike. Živi na južnom djelu poluotoka Yucatan u Meksiku, sjevernom i središnjem području Belize, kao i u rijeci Usumacinta i njezinim pritocima u Meksiku i Gvatemali.
Opširnije...
Novosti
Astatotilapia latifasciata je znanstveno opisana 1929. godine od strane Regana kao Haplochromis latifasciatus. Kasnije je premještena u rod Astatotilapia.
Opširnije...
Novosti
Pogledajte postupak vađenja mladih izlegnutih ribica iz ženke Tropheus duboisi nakon 23 dana od dana oplodnje. Ribice su potpuno razvijene i spremne za samostalan život. Opširnije...

Ciklidi novog svijeta

Cichlasoma - Aequidens (akare)
Naziv akara dolazi od domorodaca Južne Amerike. Svi dolaze iz Južne Amerike. U njoj se javljaju tri tipa vode.
Crna voda - njena karakteristika je pH između 4- 5, u vodi se ne nalaze otopljeni minerali te voda izgleda crna. Najpoznatija rijeka u kojoj se nalaze je Rio Negro.
Bijela voda - najpoznatija je Amazona. Voda je mutna, slabe vidljivosti, na dnu se nalazi glina. pH joj je neutralan.
Bistra voda - prozirna je, sa mogučnošću zelenkaste nijanse od alga. pH joj je od 4.5 - 8. Rijeke Rio Tocantins i Rio Xingu.

Akare je moguće naći u sva tri tipa voda. Pravilo je da ribe sa žarkim bojama dolaze iz područja crne vode, dok ribe sa jednoličnom bojom dolaze iz bijelih voda. To je zbog toga što ribe u bijeloj vodi imaju vrlo slabu vidljivost, pa im i šarenilo boja nije bitno.
Akare su svejedi, relativno mirni ciklidi (Aequidens - rivulatus naravno ne spada u tu grupu) koji se mogu držati u akvariju sa drugim ciklidima slične veličine i temperamenta kao i sa drugim vrstama riba.
Većina akara se mrijeste na podlozi i oba roditelja se brinu za mrijest, premda mužjaci češće brane teritorij dok se ženke više brinu oko jaja i mlađi. Neke akare se razmnožvaju kroz tzv. odgođeno usno leglo - zbog zaštite roditelji uzimaju mlađ u usta (Aequidens diadema, Tahuantinsuyoa i Bujurquina). To je najdominantnija grupa Južnoameričkih ciklida sa najvećim morfološkim razlikama, najvećim brojem rodova i vrsta.

U prošlosti se u Cichlasome ubrajala većina ciklida. 1983. godine je Sven Kullander napravio reviziju. U rodu Cichlasoma ostale su samo dvije vrste dok je više od stotinu ostalih vrsta maknuto u druge rodove ciklida.

9 rodova:

  • Aequidens (Biseriatus, coeruleopunctatus, diadema, latifrons, metae, patricki, plagiozonatus, pulcher, rivulatus, sapayensis, tetramerus...) - također im je Kullander značajno smanjio njihov broj. Kao i cichlasome, aequidensi su svežderi veličine oko 12 - 15 cm. Razlikuju se u malim detaljima oko kralježnice i ljusaka. Generalno, imaju naglašenije boje kompliciranih struktura.
  • Bujurquina (peregrinabunda, vittata, mariae, moriorum) - vrlo rijetki ciklidi, gotovo nepoznate akvaristima.
  • Cichlasoma (portelegrense i bimaculatum)
  • Cleithracara (maronii) - jedna vrsta, sličan je patuljastim Laetacara ciklidima. Malo je veći, te postoje još neke razlike u skeletonu.
  • Krobia (guianensis i itanyi) - slične su Tahuantinsuyoa-ima. Nalaze se u istočnoj Amazoni i Gvajani dok Tahuantinsuyoae obitavaju u zapadnoj Amazoni.
  • Tahuantinsuyoa (macantzatza i chipi) - relativno malene (manje od 12 cm) i imaju malo jaja u gnijezdima (30 - 60).
  • Acaronia (nassa, vultuosa)
  • Laetacara, Anacara - patuljasti ciklidi
Aequidens diadema Aequidens rivulatus Aequidens metae
Aequidens diadema Aequidens rivulatus Aequidens metae
Bujurquina peregrinabund Cichlasoma bimaculatum Cichlasoma portalegrense
Bujurquina peregrinabund Cichlasoma bimaculatum Cichlasoma portalegrense
Krobia guianensis Acaronia nassa Cleithracara maronii
Krobia guianensis Acaronia nassa Cleithracara maronii