Ciklidi

Zoo ViliNovosti
Vieja synspila dolazi iz Srednje Amerike. Živi na južnom djelu poluotoka Yucatan u Meksiku, sjevernom i središnjem području Belize, kao i u rijeci Usumacinta i njezinim pritocima u Meksiku i Gvatemali.
Opširnije...
Novosti
Astatotilapia latifasciata je znanstveno opisana 1929. godine od strane Regana kao Haplochromis latifasciatus. Kasnije je premještena u rod Astatotilapia.
Opširnije...
Novosti
Pogledajte postupak vađenja mladih izlegnutih ribica iz ženke Tropheus duboisi nakon 23 dana od dana oplodnje. Ribice su potpuno razvijene i spremne za samostalan život. Opširnije...

Zapadnoafrički ciklidi od Senegala do Zaira


Zapadna afrika

Obuhvaća područje od Senegala na zapadu pa istočno sve do sliva rijeke Zaire. Budući je područje ogromno, postoji mnogo različitih biotopa u kojima žive ciklidi. Napraviti ćemo osnovnu podjelu na brze rijeke u kojima opstaju specijalizirane vrste ciklida i one mirnije i sporije.

Brzaci
Rijeka Kongo ili Zaire – najmočnija afrička rijeka koja na svom ušću izbacuje 1,500,000 kubičnih metara vode u sekundi. Po dužini je peta najduža rijeka na svijetu, druga u Africi, navodnjava 4,1 milijuna četvornih kilometara. Prolazi kroz Demokratsku Republiku Kongo, Narodnu Republiku Kongo, Centralnoafričku Republiku, Zabiju, Angolu, Kamerun i Tanzaniju.
Kemijska svojstva vode: pH: 7.0-7.5, 6-10 dH, 25-27°C
Na izvoru, u savani južno od jezera Tanganyika, rijeka je mirna i staložena, a kako putuje prema ušću dobija na svojoj snazi i brzini dosežući vrhunac u klancu "vrata pakla" nakon čega se opet polako smiruje. U svojem toku dva puta prelazi Ekvator. Zbog svoje turbulencije, voda je vrlo bogata kisikom. U tim ekstremno brzim vodama obitavaju visoko specijalizirani ciklidi. Područje je presurovo za istraživanje ronjenjem tako se i ne može sa sigurnošću utvrditi kako izgleda.
Široka je između 0.8 - 16 km ovisno o području i o godišnjem dobu. Rodovi ciklida koji žive u ovim rijekama: Steatocranus, Teleogramma, Lamprologus.

Mirne rijeke
Rijeka Niger – treća najduža rijeka u Africi, dugačka je 4170 km. Izvire u Gvineji 240 km od Atlanskog oceana i kreće se sjeverno prema Sahari. Zatim naglo skreće prema istoku, da bi se potom opet vratila južno do mangrovih šuma u Nigeriju. Te mangrove šume su najveće u Africi. Istražio ju je škot Mungo Park koji se tom prilikom i utopio.
Postoji još mnogo sličnih rijeka, Ubanghi, Gambia gdje postoje mnogi razni biotopi.
Kemijska svojstva vode: pH 6.9-7.2, 3-8 dH, 24-27°C. Rodovi ciklida koji žive u ovim rijekama: Hemichromis, Pelvicachromis, Tilapia.